معلمان

اگر چنانچه معلم و دبیر هستید میتوانید از این قسمت وارد سیستم شوید

 

 

 

 

 

 

همکار عزیز ، با اختیار داشتن نام کاربری و کلمه عبور ( دریافتی از مدیر مدرسه) میتوانید وارد سیستم شوید و دانش آموزان و نمرات آنهارا بصورت الکترونیکی مدیریت کنید

جهت ورود به سیستم معلمان روی عکس پایین کلیک کنید